Com-dt: Voor effectief verbinden en overdragen

“Com-dt beschrijft precies wat ik bedoel. Kort en krachtig, helemaal ik.”

“Altijd een feestje, zo’n digitaal verslag in tekst en beeld van Com-dt. Het is beknopt en toch staat alles er in!”

“Het communicatieplan van Com-dt is een mooi raamwerk en goed op onze organisatie toegespitst; we grijpen er steeds op terug!”  

Een special van Com-dt? Het blijft een herkenbare uiting van ons, maar de sterke teksten, bijpassende vorm en duidelijke illustraties maken hem met recht een ‘special’!“

 Com-dt’s Elise Overes? Een Pietje precies, die werkt zoals wij willen: zelfstandig waar het kan, samen als het nodig is. En ze is flexibel...’’

 “Eerst het doel, dan de middelen. Je keert het zo snel om. Com-dt heeft mij veel geld bespaard door deze denkwijze.”

“Nieuwsbrieven? Ik moet al zoveel lezen. Maar werk van Com-dt lees ik altijd!”

Puttershoek 8

6581 CN Malden

T (024) 373 93 11

M 06 551 686 44

E  info@com-dt.nl


 Copyright © Com-dt 2001 - 2021                                                                                                                                  Sitemap                                                                                                                                                               Disclaimer

Stuur een email Ga naar Sitemap Ga naar de disclamer

Vaak al jaren zet zij haar deskundigheid en tijd belangeloos in voor verschillende organisaties op het gebied van communicatie, sport, gezondheid en cultuur. Zo werkt ze met de Stichting Malden in Motion mee aan festiviteiten in Malden rond o.a. de Nijmeegse 4-daagse, is ze contactpersoon voor gymclub Magyc en was ze - tot de opheffing ervan in april 2014 - coördinator bij VVV Heumen/Malden. Van 2008 tot 2014 was ze lid van het Programmabeleidbepalend orgaan van lokale omroep Unique FM; deze functie bekleedt ze inmiddels ook weer bij de opvolger ervan: GL8. Verder was ze bestuurslid voor onder andere de Communicatiekring Nijmegen, Volleybalclub Malden en TennisVereniging Malden. En met het organiserend comité Dorpscafé Malden heeft ze tien jaar vorm gegeven aan hét platform voor discussie over zaken die de inwoners van Malden-Heumen raken.Van november 2014 tot september 2018 was ze lid van de Cliëntenraad van Stichting De Waalboog in Nijmegen: Sinds februari 2020 is ze betrokken bij het project Toekomst Malden Noordoost, waarin gewerkt wordt aan verduurzaming van de huizen en vergroening van de wijken.

www.vierdaagsemalden.nl,www.maldeninmotion.nl,www.vvvheumen.nl,www.communicatiekringnijmegen.nl, www.nederland-noorwegen.nl, www.nijmeegseorgelkring.org; www.tvmalden.nl, www.vcmalden.nl.

Elise Overes is lid van Communicatiekring Nijmegen en van Logeion.

Wie-1 WIE